Fotomemoria Alapítvány

A FotoMemoria Alapítvány 2011-ben jött létre egy korábbi, azonos című Grundtvig-projekt folytatásaként, célja a családi fényképek és a hozzájuk tartozó történetek megőrzése.

Mindannyian őrzünk családi fényképeket, melyeknek leggyakrabban a személyes kötődés ad értelmet és értéket. Rengeteg képünk van, az idő múlásával és ezzel együtt a képekhez fűződő személyes kötődések lazulásával azonban egyre kevesebb jelentést hordoznak az egykor annyira evidens és a közös élményre, tudásra építő kisebb-nagyobb közösséget formáló, erősítő vizuális emlékeink. A papíralapú képek száma a digitális technika térnyerésével nem növekszik, hanem éppen a kötődések eltűnésével rohamosan csökken. A családi képek azonban – éppen mennyiségüknél fogva is – meghatározó források a családi emlékezeten túl a társadalomtudomány számára is. Az alapítvány feladatának tekinti egyrészt ezen vizuális források feltárását, megőrzését, archiválását és megosztását, másrészt olyan módszertani ajánlások és gyakorlatok kidolgozását, amellyel segítségére lehetünk a családi emlékezetet megőrizni kívánó magánembereknek és társadalomtudománnyal foglalkozó oktatóknak, kutatóknak egyaránt.